Демократія

сприяння залученню представників різних верств населення до демократичних процесів прийняття рішень, сталого розвитку громад, відстоювання власних прав та інтересів

Публічна влада

сприяння діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування задля досягнення їх більшої прозорості, відкритості, ефективності та сталого розвитку громад

Інфраструктура

сприяння розробці та реалізації ініціатив, спрямованих на покращення й розвиток інфраструктури громад, збереженню довкілля, енергозбереженню та використанню відновлюваних ресурсів

Аналітична та дослідницька робота

підтримка та участь в реалізації наукових та аналітичних дослідницьких програм, тематика яких відповідає меті діяльності Організації

Інформаційно-просвітницька робота

сприяння поширенню суспільно важливої та корисної інформації, популяризація цінностей та інструментів розвитку громадянського суспільства задля досягнення мети Організації

Підтримка реформ

сприяння та участь у виконанні місцевих, загальнонаціональних та міжнародних програм, проектів, соціальних, економічних, правових, освітніх та інших ініціатив, що збігаються з метою діяльності Організації